Genel, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim ve Organizasyon

Yöneticilerin Özellikleri

Kamu ve özel sektörde çalışan birçok insan organizasyonda bir örgüt şeması içerisinde kendisine yer bulabilmektedir. Yönetim için bir kısım kısaslar söz konusudur. Yönetici, örgütün yapısı, teçhizat vb. ler kurumda tek başına yeterli değildir

Okumaya Devam Et

Reklamlar
Genel, Kalite Yönetimi, Kalite Yönetimi

Kalite Yönetiminde Bilgi

Kalite sübjektif bir kavram mıdır? Yoksa objektif bir tanımı da var mı? Kime göre kalite? Neye göre kalite? Mükemmellikle kalite arasında nasıl bir ilişki vardır?
Okumaya devam et “Kalite Yönetiminde Bilgi”